Φορόπουλος, Νικόλαος Λυκ.

  • Φορόπουλος, Νικόλαος Λυκ. (gre)
  • Phoropoulos, Nikolaos Lyc. (eng)