Ακριτικά τραγούδια και παραλογές από την Κύπρο

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 180-237

Issue:
Pages:
180-237
Parallel Title:
Chansons Acritiques [héroïques] et ballades [du moyen âge byzantin] de Chypre
Section Title:
Δ'. Κυπριακά και Ελλαδικά δημοτικά τραγούδια = IV. Chants populaires grecs, de Cypre et du Péloponnèse
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αφιερωμένο στη μνήμη του Φαίδωνος Κουκουλέ (1881-1956), Περιέχει βιβλιογραφία και γλωσσάρι