Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΓ, 1985