Αρκαδικά δημοτικά τραγούδια : κλέφτικα, που δείχνουν τη ζωή των πολεμιστών

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 238-243

Issue:
Pages:
238-243
Parallel Title:
Chansons populaires d’Arcadie : se référant à la vie des guerriers de 1821
Section Title:
Δ'. Κυπριακά και Ελλαδικά δημοτικά τραγούδια = IV. Chants populaires grecs, de Cypre et du Péloponnèse
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο κ. Δ. A. Τσίριμπας, παλαιός υφηγητής τής Φ. Σ. του Πανεπιστημίου Αθηνών καί συνταξιούχος ’Επιθεωρητής Μ. Ε., έχει ήδη δημοσιεύσει, καί σέ προηγούμενους τόμους τής «Λαογραφίας», τραγούδια άπό τήν Πελοπόννησο (περιοχής ’Αρκαδίας καί Μεσσηνίας). Βλ. τόμους: Γ σελ. 48-112 (1929-32: Διευθ. Στ. Κυριακίδης), 17/ σ. 71-92 (1957-58: Διευθ. Γ. Μέγας) καί ΛΒ' σ. 27-56 (1979-81).