Ανέκδοτο καλαντολόγιο από σύμμικτον κώδικα του Στίλπωνος Κυριακίδου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 247-256

Issue:
Pages:
247-256
Parallel Title:
«Calendologium» inédit, tiré d’un Codex «mixte» (du 18e s.) appartenant à Stilpon Kyriakidès
Section Title:
Ε'. Αστρολογία, μαντική μαγεία, δεισιδαιμονίες (αφιέρωμα στον Στίλπωνα Κυριακίδη 1887-1964) = Astrologie populaire - Divination - Magie - Superstitions
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει γλωσσάρι