Η δια του βιβλίου του Ευαγγελίου μαντική

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 439-440

Issue:
Pages:
439-440
Parallel Title:
Divination pieuse, dans les pages du livre de l'Evangile
Section Title:
Η'. Σύμμεικτα: εθιμικά και φιλολογικά (της λαογραφίας) = VIII. Mélanges de coutumes et de littérature populaire
Author:
Subject:
Subject (LC):