Χριστιανισμός και αρχαία τέχνη : ρήξη ή σχέση διαλεκτική;

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.80, No.3, 2009, pages 187-215

Issue:
Pages:
187-215
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες στις σελίδες 202-215, Ή έργασία άποτελει διευρυμένη μορφή είσηγήσεώς μας στό ΙΕ ' Συνέδριο του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικου Συνδέσμου, “Mare Nostrum. Μεσόγειος καί Χριστιανισμός διά μέσου των αιώνων”, Πάρος, 3-5 Ιουλίου 2009