Στουφή - Πουλημένου, Ιωάννα

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Πουλημένου, Ιωάννα Στουφή -
  • Poulēmenou, Iōanna
  • Stouphē-Poulēmenou, Iōanna