[Βιβλιοκριτική] Velculescu, Catalina, Carli populäre si cultura româneasca

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΓ, 1985, pages 541-544

Issue:
Pages:
541-544
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = IX. Comptes - rendus
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Catalina Velculescu, Carli populäre si cultura româneasca. Bucuresti (Minerva) 1984, σσ. 219.