Δημογραφικές και λαογραφικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 87-92

Issue:
Pages:
87-92
Parallel Title:
Évolutions démographiques et folkloriques, dans la Grèce contemporaine
Section Title:
Συνεργασίες - Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες