Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΕ, 1990