Θύμηση Samuel Baud-Bovy και η μελέτη "δίστιχα της Κύπρου"

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 146-163

Issue:
Pages:
146-163
Parallel Title:
Mémoire de Samuel Baud-Bovy, et l’étude : «distiques de Chypre»
Section Title:
Συνεργασίες - Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτική ποίηση
Notes:
Περιέχει το άρθρο και στη γαλλική γλώσσα