Μετασχηματιστικά όρια των κυπριακών διστίχων : τσιαττισμάτων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 164-168

Issue:
Pages:
164-168
Parallel Title:
Limites de transformation aux distiques populaires de Chypre
Section Title:
Συνεργασίες - Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ερωτικά ποιήματα