Η λαογραφία του "αμποδέματος" και η ιατρο-ψυχολογική ερμηνεία της

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 199-222

Issue:
Pages:
199-222
Parallel Title:
Le folklore concernant le «nouement de l’aiguillette» (άμπόδεμα, en grec) et son explication psycho-médicale
Section Title:
Συνεργασίες - Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαϊκή ζωή, δεισιδαιμονίες
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία