Σαράντα βάρκες στο γιαλό.. : δύο οντολογικές εξηγήσεις σ' ένα δημοτικό τραγούδι

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 350-354

Issue:
Pages:
350-354
Parallel Title:
Quarante barques au rivage : deux interprétations ontologiques sur une chanson populaire
Section Title:
Σύμμεικτα = Partie: Mélanges
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικό τραγούδι
Notes:
Ο Παπαθανασόπουλος Θαν. είναι ανώτερος δικαστικός και γνωστός λογοτέχνης και λαογράφος, Περιέχει παρτιτούρα