[Βιβλιοκριτική] Kause, Eva bearbeitet, Volkskundler in und aus Österreich heute

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΔ, 1988, pages 265-266

Issue:
Pages:
265-266
Section Title:
Ε'. Βιβλιοκρισίες = Comptes rendus
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Volkskundler in und aus Österreich heute. Bearbeitet von E va Kause 1. Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1987 (Sitzberd phil. - hisl. Kl. d. Akad. d. Wiss. Bd. 481, Mitteilungen des Instituts für Gegenwartsvolkskunde, Sonderband 2). Σελ. 138.