Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΛΔ, 1988