[Βιβλιοκριτική] Παπαχατζής, Νικόλαος, Η Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα: Με τη χθόνια ιδιομορφία της έκανε την εμφάνιση στον 19ο αιώνα π.Χ. και έζησε πάνω από δύο χιλιετίες

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 376-382

Issue:
Pages:
376-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικόλαος Παπαχατζής, Η Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα: Με τη χθόνια ιδιομορφία της έκανε την εμφάνιση στον 19ο αιώνα π.Χ. και έζησε πάνω από δύο χιλιετίες, Αθήνα 1987 (Εκδοτική Αθηνών), σσ. 224