[Βιβλιοκριτική] Bulgarski Folklor

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 388-391

Issue:
Pages:
388-391
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bulgarski Folklor τόμ. 13(1987), τεύχ. 1-4, τόμ. 14(1988), τεύχ. 1-4