[Βιβλιοκριτική] Karlinger, Felix, Zauberschlaf und Entrückung. Zur Problematik des Motivs der Jenseitszeit in der Volkserzählung Wien 1986, Heilige Ereignisse - Heilige Zeiten. Weihnachtserzählungen aus der mündlichen Überlieferung

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 391-394

Issue:
Pages:
391-394
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραμύθια
Notes:
Felix Karlinger, Zauberschlaf und Entrückung. Zur Problematik des Motivs der Jenseitszeit in der Volkserzählung Wien 1986 (Raabser Märchenreihe Bd. 7). Σελ. 71, Felix Karlinger, Heilige Ereignisse - Heilige Zeiten. Weihnachtserzählungen aus der mündlichen Überlieferung. Wien 1988 (Raabser Märchenreihe Bd. 8). Σελ. 114, 6 εικ.