[Βιβλιοκριτική] Volpato, G., In der Veroneser Bergen. Land und Leute in Tregnago und der Val d’Illasi. Κατάλογος έκθεσης του Αυστριακού Λαογραφικού Μουσείου, Hempel, G.(ed.), Herd- und Küchengerät. Κατάλογος έκθεσης του Αυστριακού Λαογραφικού Μουσείου στα ανάκτορα του Gobelsburg

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 398-399

Issue:
Pages:
398-399
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αυστρία
Notes:
G. Volpato, In der Veroneser Bergen. Land und Leute in Tregnago und der Val d’I/lasi. Κατάλογος έκθεσης του Αυστριακού Λαογραφικού Μουσείου. Βιέννη 1987 (Veröffentlichungen der Österr. Museums für Volkskunde, Bd. 22). Σελ. 192, 81 εικ., G. Hempel (ed.), Herd- und Küchengerät. Κατάλογος έκθεσης του Αυστριακού Λαογραφικού Μουσείου στα ανάκτορα του Gobelsburg. Βιέννη 1989, σελ. 64, 20 εικ.