[Βιβλιοκριτική] Mieder, Wolfgang, Popular Views of the Proverb

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 423-427

Issue:
Pages:
423-427
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαϊκές παροιμίες
Notes:
Wolfgang Mieder, Popular Views of the Proverb. «PROVERBIUM» 2 (Ohio [U.S.A.] 1985), σ. 109-143