[Βιβλιοκριτική] Μακρής, Ευριπίδης Π., Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων: Με ιστορικά στοιχεία και ειδικότερες αναφορές στην Ήπειρο

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 445-450

Issue:
Pages:
445-450
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραδόσεις
Notes:
Ευριπίδης Π. Μακρής, Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων: Με ιστορικά στοιχεία και ειδικότερες αναφορές στην Ήπειρο. Ιωάννινα, 1990. Σχ. 8ο (μεγ.) σσ. 350 (Φωτογραφίες - παραδοσιακές και σύγχρονες - συχνές)