[Βιβλιοκριτική] Μουτσόπουλος, Ν. Κ., Η αρχιτεκτονική προεξοχή «το σαχνισί». Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής κατοικίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΕ, 1990, pages 465-467

Issue:
Pages:
465-467
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ελληνικές οικίες
Notes:
N. Κ. Μουτσόπουλος, Η αρχιτεκτονική προεξοχή «το σαχνισί». Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής κατοικίας. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1988, σχ. 4ο, σσ. 410 (εικόνες 272 εντός κειμένου)