Η υφαντική τέχνη στη Σάμο

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΗ, 1972, pages 125-160

Issue:
Pages:
125-160
Parallel Title:
L’art du tissage à Samos
Section Title:
Βίοι
Author:
Abstract:
La description se rapporte à la technique du tissage dans l’île de Samos, avant 50 ans.Tout d’abord est décrit le métier à tisser, au moyen duquel les femmes tissaient leurs vêtements et ceux de toute la famille. Sont mentionnés les outils et la matière employés, ainsi que toute Γ opération de tissage décrite de manière détaillée.Ensuite est décrit le travail du fabriquant de sacs — soit outils, métier et matière employés.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αργαλειός, υφαντά
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια