Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΗ, 1972