[Βιβλιοκριτική] Moser, Dietz-Rüdiger, Passionsspiele des Mittelalters in mündlich überlieferten Liedern

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΗ, 1972, pages 451-453

Issue:
Pages:
451-453
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μεσαίωνας, διηγηματικό τραγούδι
Notes:
Dietz-Rüdiger Moser, Passionsspiele des Mittelalters in mündlich ü- berlieferten Liedern (ανάτυπο από το Jalirb. f. Ostd. Volks., Bd. 13 (1970), σ. 7-103)