Η λίμνη του Καϊάφα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 279-282

Issue:
Pages:
279-282
Parallel Title:
Le lac de Kaiafa
Section Title:
Παραδόσεις
Author:
Abstract:
Sont étudiées deux traditions populaires concernant le lac de Kaiafa, situé à l’Ouest du Péloponnèse. Celles-ci appartiennent à la catégorie des traditions du peuple grec sur les lieux et les civilisations engloutis.L’auteur a recours à des mythes analogues de l’antiquité, selon lesquels l’odeur fétide des eaux du lac proviendrait de ce les Centaures blessés y auraient mêlé leur venin ou de ce que Mélampous y aurait jeté les purgatifs administrés aux filles de Proétos. Selon une tradition néohellénique, publiée ici pour la première fois, la puanteur du lac proviendrait de la saleté du corps de Caïfe maudit s’ étant lavé dans ses eaux.
Subject:
Subject (LC):