Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΖ, 1971