[Βιβλιοκριτική] Marinatos, Spyridon, Kleidung. Haar- und Barttracht, Arhaeologia Homerica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 355-359

Issue:
Pages:
355-359
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Spyridon Marinatos, Kleidung. Haar- und Barttracht. Arhaeologia Homerica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos. Im Aufträge des Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben von Fr. Matz und Hans-Giinter Buchholz, Band I. Göttingen 1967. Σελ. 66 + 40, πιν 12