[Βιβλιοκριτική] Ikeda, Ηirοkο, A., Type and Motif Index of Japanese Folk-Literature

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 369-371

Issue:
Pages:
369-371
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραμύθια
Notes:
Ηirοkο Ikeda, A Type and Motif Index of Japanese Folk-Literature ( F.F. Communications No. 209), Helsinki 1971. Suomalainen Tiedeakatemia. 8ov σ. 377