[Βιβλιοκριτική] Tubach, Frederic, Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 371-373

Issue:
Pages:
371-373
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Frederic Tubach, Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales (FF Comm. No. 204). Helsinki 1967, 8ov σ. 530