[Βιβλιοκριτική] ANTHUSA fata cu plete de aur. Basme populäre grecesti

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 373-374

Issue:
Pages:
373-374
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραμύθια
Notes:
ANTHUSA fata cu plete de aur. Basme populäre grecesti culese de G.A. MEGAS. In romàneste de MARIA MARINESCU-HIMU. Ilustratii de Simona RUNGAN. Editura Ion Creangä 1971. Σελ. 236, εικ. 16