[Βιβλιοκριτική] Ελληνικά δημοτικά τραγούδια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 374-383

Issue:
Pages:
374-383
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ' (Μουσική Εκλογή ), υπό Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη και Σπυρ. Δ. Περιστέρη. (Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 10). Αθήναι, 1968 (σελ. ν + 437), Περιέχει μετάφραση του κειμένου στα γαλλικά