[Βιβλιοκριτική] Καραλέκας, Ηρακλής Ε., Αγρίμια και πουλιά του τόπου μας. Γεωργική-δασική- κυνηγετική-λαογραφική ζωολογία και ζωολογικά διάφορα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 388-389

Issue:
Pages:
388-389
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Καραλέκα, Ηρακλή Ε. Αγρίμια και πουλιά του τόπου μας. Γεωργική-δασική- κυνηγετική-λαογραφική ζωολογία και ζωολογικά διάφορα. Έκδοσις Γ'. Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 320 (Εκδόσεις: «Φεραίος»)