[Βιβλιοκριτική] Fochi, Adrian, Miorita. Tipologie, circulatie, genezä, texte

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 389-392

Issue:
Pages:
389-392
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Adrian Fochi, Miorita. Tipologie, circulatie, genezä, texte. Burniresti, 1964, 1106 σελ., 4 χάρτ., 1 πίν. μελωδιών. (Editura Academiei Republicii Polulare Romàne)