[Βιβλιοκριτική] Vrabie, Gheorge, Balada popularä romàna. Burniresti

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 392-394

Issue:
Pages:
392-394
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gheorge Vrabie, Balada popularä romàna. Burniresti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romània, 1966, 546 σελ., 10 πίν. συνοπτ., 10 χάρτ. καί 25 εικόν.