[Βιβλιοκριτική] Jarnik, loan Urban; Birseanu, Andrei, Doine si strigäturi din Ardeal

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 395

Issue:
Pages:
395
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
loan Urban Jarnik και Andrei Birseanu, Doine si strigäturi din Ardeal. Editie definitivä (studiu introductiv, inedite, note si variante) de Adrian Fochi, Bucureçti 1968, 8ov μέγα, 968 σελ.