[Βιβλιοκριτική] Reinartz, Manfred, Genese, Struktur und Variabilität eines sogenannten Ehebruchschwanks

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 408-410

Issue:
Pages:
408-410
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραμύθια
Notes:
Manfred Reinartz, Genese, Struktur und Variabilität eines sogenannten Ehebruchschwanks (Blindfüttern aus Untreue. AT 1380). Diss. Freiburg i. Br. 1969 (Mainz 1970). 8ov σ. 434