[Βιβλιοκριτική] Κυπριανός, Χρύσανθος Σ., Tο Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαογραφία

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΖ, 1971, pages 429-430

Issue:
Pages:
429-430
Section Title:
Βιβλιογραφία
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χρυσάνθου Σ. Κυπριανού, Tο Παγκύπριον Γυμνάσιον και η Λαογραφία. Τόμ. Α'. Προλογίζει ο κ. Φρίξος Πετρίδης. Αντί εισαγωγής Δρος Κύπρου Χρυσάνθη. Λευκωσία-Κύπρος 1967, 8ον σελ. 248.—Τόμ. Β' 1968, σελ. 230.—Τόμ. Γ' 1969 σελ. 120. — Τόμ. Δ' 1971 σελ. 216