Αδάμ και Χριστός : εις τας παραδόσεις του λαού

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΕ, 1967, pages 69-101

Issue:
Pages:
69-101
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εδημοσιεύθη εις το "Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος" 1929. Ιδρυτής - διευθυντής Γ. Δροσίνης. Αθήναι. Σελ. 385-432