Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΕ, 1967