[Βιβλιοκριτική] Chumnos, Georgios, Old testament legends from a Greek poem on Genesis and Exodus

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΕ, 1967, pages 645-652

Issue:
Pages:
645-652
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Old Testament Legends from a Greek poem on Genesis and Exodus by Georgies Chumnos. Edited, with Introduction, Metrical Translation, Notes and Glossary from a Manuscript in the British Museum by F. H. Marshall. Cambridge at the University Press, 1925 Pag. XXXII, +116