[Βιβλιοκριτική] Schadel, Erwin, Herz Sehendes (cor oculatum) - zu einem Emblem des späten Comenius. Prämodernes Seinsversändnis als Impuls für integral konzipierte Postmoderne

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.76, No.1, 2005, pages 403-405

Issue:
Pages:
403-405
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Erwin Schädel, Sehendes Herz (cor oculatum) - zu einem Emblem des späten Comenius. Prämodernes Seinsversändnis als Impuls für integral konzipierte Postmoderne. Σελ. 114. 'Εκδόσεις Peter Lang, Frankfurt am Main 2003. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik, Τόμος 21 )