Γεωργοπούλου, Νικολίτσα

  • Γεωργοπούλου, Νικολίτσα (gre)
  • Georgopoulou - Nikolakakou, Nikolitsa (eng)