Αισθητική αγωγή, πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; 2008, pages 27-45

Issue:
Pages:
27-45
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επιστημονικό διήμερο “Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων: προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών”.Περιέχει σημειώσεις