Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθανασία

  • Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθανασία (gre)
  • Glycofridi-Leontsini, Athanassia (eng)