Ειδικά ζητήματα τουριστικής νομοθεσίας : η τριμερής σχέση ξενοδόχου-τουριστικού γραφείου-πελάτη

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.12, No.Α, 2006, pages 53-61

Issue:
Pages:
53-61
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):