Είναι ο Δωδεκάδελτος κωδικοποιητικό έργο;

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 323-327

Issue:
Pages:
323-327
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία