Ο Δωδεκάδελτος Νόμος

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.36, 2002, pages 329-342

Issue:
Pages:
329-342
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη παρουσιάστηκε σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μπουρδάρα, στο πλαίσιο ενότητας σχετικά με τις Κωδικοποιήσεις στην αρχαιότητα, στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.